Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 31

Annemieke Schuller

Ik streef naar een harmonieuze, veilige en rechtvaardige samenleving. Ik wil me inzetten voor een effectieve overheid, die kwaliteit levert. Daarnaast wil ik me sterk maken voor een betaalbare gezondheidszorg, waarin de patiënt, de arts en het verplegend en verzorgend personeel centraal staan.

De ouderenzorg komt steeds meer in de knel. Een andere denkrichting in wonen, zorg en welzijn voor met name onze ouderen moet worden ingezet. Er zijn veel gezonde ouderen en die moeten worden gestimuleerd om zo lang mogelijk actief deel te nemen aan de maatschappij, waarbij het veilig wonen in de wijk met voldoende voorzieningen als basis moet dienen.

Samen met mijn collega-kandidaten ga ik er voor om weer Trots op Nederland te kunnen zijn.