Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 72

Kees Gillis

Mijn naam is Kees Gillis en ben 52 jaar. In het dagelijks leven ben ik organisatie adviseur en interim manager. Maatschappelijk betrokken en actief ben ik al heel mijn leven geweest. Dit jaar was ik kandidaat voor de gemeenteraad in Utrecht en ik heb in de klankbordgroep van Stef Blok gezeten. Als je opvattingen en ideeën hebt over hoe een land moet worden ingericht en welke zaken voorrang verdienen, kun je wat mij betreft niet aan de zijlijn blijven staan. Daarom heb ik mij met volle overtuiging kandidaat gesteld voor de VVD.

De VVD is voor mij het juiste antwoord op werken aan herstel van de economie, een kleine en efficiënte overheid en terugdringen van criminaliteit. En last but not least. Ik heb een broertje dood aan regels op regels, die onze maatschappij nodeloos complex maken.Tijdens de campagne ga ik me inzetten voor de herstel van de economie en terugdringen van verstikkend beleid en een dito verstikkende overheid. Vanuit mijn ervaring en werk zet ik stevig in op vernieuwing van de arbeidsmarkt en reintegratie.

Mijn site