Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 52

Roald van der Linde

In 2008 kwam ik terug uit de Verenigde Staten. Meer dan vroeger viel me op dat de partijen links van de VVD steeds moeilijke oplossingen zoeken voor gemakkelijke problemen. Maar het politieke landschap was in vier jaar drastisch veranderd. Rechts van de VVD doet nu een partij het tegenovergestelde: gemakkelijke oplossingen voor moeilijke problemen. Zo gemakkelijk kan politiek natuurlijk niet zijn.

De VVD heeft een logisch antwoord: dezelfde koers varen. Een solide overheid, overzichtelijke regelgeving, uitstekende scholen en oerdegelijke overheidsfinanciën. Voor lastige problemen zoeken we een goede oplossing, en voor de rest houden we het eenvoudig voor mensen zoals u en ik. Geen levensloopregeling, geen woud aan regelingen aan de onderkant van de samenleving en vooral geen overheid achter de voordeur. Ik heb me beschikbaar gesteld voor de Kamer omdat ik daar als financieel econoom een bijdrage aan kan leveren.

Mijn site