Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 47

Onno Aerden

Werken in de media betekent voor mij vooral: Denken aan wat de markt vraagt en hoe je als producent aan die vraag kunt voldoen. Hoe kan verrassende, creatieve inhoud worden vertaald naar commercieel succes? Die vraagt drijft mij, elke dag weer. Als uitgever en hoofdredacteur ontdekte ik al in de jaren negentig de zegeningen van ondernemende organisaties binnen een concurrerende markt: Concurrentie houdt je scherp, geeft nieuwe energie en levert telkens betere resultaten. Rond mijn veertigste voelde ik een grote behoefte om mijn ervaringen binnen al die prachtige ondernemende organisaties, in te zetten voor - gewichtig gezegd - de algemene zaak. Als mediaman en liberaal in hart en nieren , en als lid van de Landelijke Partijcommissie Media en Cultuurbeleid, wil ik me vooral sterk maken voor een sterke modernisering van het Nederlandse omroeplandschap. De VVD kan en moet ook de partij zijn die vrijheid op het internet garandeert, nu en straks. Maar ook op andere terreinen wordt nu toch echt wel tijd voor kostenbesparende efficiencyslagen. Veel beleidsterreinen schreeuwen om harde ingrepen en realistische keuzes. Vanaf plaats 47 lever ik graag mijn bijdrage aan een veilig, financieel gezond, innovatief en vooral ondernemend Nederland.

Mijn site