Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 42

Aukje de Vries

It is mei sizzen net te dwaan (ofwel: niet alleen praten, maar doen)

Ik ben Aukje de Vries, een authentieke Fries. Ik woon in Leeuwarden en sta voor praktische politiek. Sinds 2003 ben ik fractievoorzitter van de VVD Leeuwarden. Ik ben lid van de VVD-partijcommissie Economische Zaken, lid van de VNG-commissie Werk en Inkomen en voorzitter van de VVD Bestuurdersvereniging Friesland.

Mensen moeten de vrijheid, de kansen en de ruimte krijgen om wat van hun leven te maken. Daarom ga ik voor meer werk en meer ondernemerschap.

- Lagere belastingen, minder bureaucratie, minder regels. Het VVD-verkiezingsprogramma Leeuwarden was landelijk het allerbeste voor de vermindering van regels.

- Meer investeren in bereikbaarheid: 0,5 miljard extra en dus geen projecten schrappen in Fryslân.

- Meer investeren voor beter onderwijs: 2,5 miljard extra. Vrijheid moet je veroveren. Elke dag weer. Dat doet de VVD. Veiligheid is daarvoor belangrijk.

Ik kies voor meer blauw op straat. 3.500 agenten erbij. Waarvan 1.000 op het platteland, dus ook voor Fryslân.

De economie kan wel wat VVD gebruiken. Net als de veiligheid in Nederland. En de Tweede Kamer? Die kan wel wat Friese nuchterheid gebruiken.

Mijn site