Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 34

Joost Taverne

Mijn naam is Joost Taverne. Ik woon en werk in Washington, DC, van waaruit ik als diplomaat in de Verenigde Staten het Ministerie van OCW vertegenwoordig. De voortgaande versplintering van de Tweede Kamer en de grote schommelingen in omvang van bestaande en nieuwe politieke partijen, vormen een bedreiging voor de bestuurbaarheid van Nederland. Om die reden is het belangrijk dat de VVD een grote partij blijft. Ik wil daaraan een bijdrage leveren. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld om namens de VVD lid te worden van de Tweede Kamer. Zodat ik mijn kwaliteiten als jurist, mijn kennis van onderwijs en wetenschap en mijn internationale ervaring kan inzetten voor de toekomst van Nederland.

Mijn site