Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 29

Anne-Wil Lucas-Smeerdijk

Ik ben 35 jaar, getrouwd met een ondernemer, moeder van twee zonen en een 'groene' VVD-er.

Rode draad in mijn werk is het dichter bij elkaar brengen van economie en ecologie. Welke keuzes moeten we maken op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid voor een sterke economie en een mooi Nederland? In het huidige milieu- en ruimtelijk ordeningsbeleid staat behoudzucht en het creeëren van tegenstellingen centraal. Hierdoor is Nederland op slot komen te staan. Daar moeten we vanaf . Er moet weer ruimte komen om te ondernemen. Want juist uit dynamiek komen mooie plannen voort, die zowel goed zijn voor de natuur als voor de werkgelegenheid. Ondernemers zijn niet de vijand van de natuur en de natuur is niet de vijand van de economie. Juist in een kenniseconomie wordt het bieden van een prettige woon- en werkomgeving steeds belangrijker. En ook op het gebied van duurzame energie liggen grote economische kansen.

Als de overheid ruimte durft te bieden voor goede plannen van ondernemers en ondernemers hun innovatiekracht gebruiken voor het zoeken naar duurzame oplossingen, dan kunnen we groeien naar een sterke en schone economie. Daar wil ik me voor inzetten in Den Haag!

Mijn site