Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 27

Klaas Dijkhoff

Op de basisschool wist ik het al: ik wil rechter worden! Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen, horen rechtvaardig behandeld te worden en wie straf verdient hoort straf te krijgen.

Tijdens mijn studie rechten veranderde niets aan die waarden, wel aan het gewenste beroep. De andere kant, het maken van eerlijke regels die te handhaven zijn, trok me meer. In mijn werk als promotie-onderzoeker naar het oorlogsrecht, waar regels onder druk staan van de moeilijkst denkbare omstandigheden. En daarnaast in mijn politieke activiteiten voor de VVD. Die twee samen gaven me ook het inzicht dat je terughoudend moet zijn met regels. Ze moeten helder zijn, in de praktijk ook echt na te leven en niet meer problemen opleveren dan verhelpen. Anders moet je er niet aan beginnen.

Ik heb een aangeboren hekel aan betutteling, bevoogding en belemmerende bemoeienis. Wie strijdt tegen mensen die de macht van de overheid willen gebruiken om hun eigen kijk op het leven op te leggen aan een ander, zal mij altijd aan haar of zijn zijde vinden.

Mensen moeten de ruimte krijgen om keuzes te maken, zich te ontwikkelen en te proberen hun geluk te vinden. Een gezonde economie, een veilig land en goed onderwijs is daarvoor nodig. Solide overheidsfinanciën zijn daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.

Het uitgeven van geld wat onze (klein)kinderen nog moeten gaan verdienen is asociaal. Ik wil na 9 juni in de kamer keihard werken om orde op zaken te stellen in Nederland en te zorgen dat we onze verantwoordelijkheid in onze tijd en generaties nemen.

Mijn site