Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 20

Ton Elias

"Waarom moest jij nou zo nodig ineens zelf die Tweede Kamer in?", wordt me nogal eens gevraagd.

Ik snap dat best, want ik was ten slotte jarenlang parlementair journalist, werkte als directeur Communicatie bij een internationaal concern en was daarna ondernemer van twee succesvolle PR-bedrijven.

Van huis uit (mijn vader was onderwijsjournalist) kreeg ik een sterke belangstelling voor de politiek mee: op mijn veertiende zat ik al regelmatig op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Het appèl van Mark Rutte, begin 2006, om juist als ondernemer niet van de zijlijn af te blijven commentariëren, maar een bijdrage te gaan leveren aan de publieke zaak, was het laatste duwtje in een lang denkproces.

Na achttien jaar journalistiek en zo’n veertien jaar in het bedrijfsleven, vond ik het maatschappelijk nuttig en persoonlijk verrijkend om ook een aantal jaren in de eigenlijke politieke arena te fungeren. Het is eervol werk om namens de kiezers het kabinet daadwerkelijk te controleren en op te treden als mede-wetgever. Dat geldt net zo hard in de oppositie als voor een regeringspartij.

Als Kamerlid probeer ik mijn portefeuille (Economische Zaken) zo goed mogelijk vanuit liberale gezichtspunten te behartigen: minder regeltjes, een efficiënt functionerende overheid die goed op het belastinggeld let en een moderner Nederland met meer ruimte voor ondernemerschap. Maar ook wil ik helpen bevorderen dat in Nederland, zoals in de Verenigde Staten gebruikelijk, vaker mensen met ervaring in het bedrijfsleven een aantal jaren van hun werkzame leven ten dienste stellen van de parlementaire controle. Omdat ik de daad bij het woord wil voegen, ben ik Kamerlid geworden en wil ik graag ook de volgende ronde na de verkiezingen van juni 2010 in!

Mijn site