Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 18

Malik Azmani

34 jaar geleden ben ik geboren in Heerenveen en opgegroeid in een gezin met een Marokkaanse vader en een Friese moeder. Als kind was ik al politiek geïnteresseerd en nam op jonge leeftijd al eigen verantwoordelijkheid. Met rechtvaardigheid hoog in het vaandel lag het voor de hand dat ik, na een tijdje bij de Koninklijke Marine te hebben gezeten, Rechten ben gaan studeren. Na mijn studie ben ik als pleiter aan het werk gegaan bij het ‘advocatenkantoor’ van de Immigratie en- Naturalisatiedienst. Snel ben ik aldaar opgeklommen als leidinggevende, en uiteindelijk toegetreden tot de directie van een ander groot onderdeel van de IND. Dit heeft me niet weerhouden om lokaal politiek actief te worden in Ommen, waar ik inmiddels Raadslid ben.

In de komende jaren zullen moeilijke keuzes moeten worden gemaakt in ons land, mede gelet op de vele miljarden die moeten worden bezuinigd. Deze verantwoordelijkheid wil ik juist nú als volksvertegenwoordiger namens de VVD op me nemen. Graag wil ik bijdragen om het imago van Nederland als béste jongetje van Europa, door altijd nét iets meer bij te dragen dan de rest, te veranderen in het slímste jongetje door juist nú te investeren in eigen land. Daarnaast is mijn ambitie om minder wetten en regels in dit land te krijgen. Regelgeving op hoofdlijnen en niet dichtgeschreven met vele bijzonderheden. Alleen dán kan een kleine slagvaardige overheid ontstaan met de nodige ruimte voor burgers. Ik ben er daarom voor ú, zeker nu!

Mijn site