Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 16

Cora van Nieuwenhuizen

Sinds 1994 ben ik politiek actief, eerst als lid van diverse commissies, later als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Oisterwijk. Sinds 20 april 2007 ben ik gedeputeerde voor de provincie Noord-Brabant met de portefeuille mobiliteit en infrastructuur, integrale handhaving, tracébesluiten wegen en waterwegen, Eindhoven Airport, Havenschap Moerdijk en toezicht op de waterschappen. Ik coördineer tevens het programma Bereikbaar Brabant. Het is een dynamische portefeuille en mij op het lijf geschreven. In Brabant hebben we de vergunningverlener en degene die handhaaft, bestuurlijk gescheiden. Dat maakt de portefeuille, naast verkeer en vervoer, zo divers. Inmiddels sta ik voor een nieuwe uitdaging: het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Normaal gesproken was ik gewoon doorgegaan bij de provincie, ik heb een topjob. Maar de val van het kabinet heeft dat plan doorkruist. Nu mij de kans wordt geboden om op nationaal niveau actief te worden voor de partij, zeg ik geen nee. Ik beschouw het als een eer.

Mijn site