Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 9

Charlie Aptroot

Met de ervaring van 23 jaar ondernemerschap let ik scherp op de belangen van de ondernemers. Het midden- en kleinbedrijf is de motor en toekomst van onze economie. De ondernemers zorgen voor werk en welvaart in ons land, van belang voor alle Nederlanders. Daarom minder regels en betutteling door de overheid en lagere lasten. Voor onze toekomst zijn goed opgeleide mensen nodig en een wegennet waarop weer gereden wordt in plaats van stilgestaan. Ik blijf vechten tegen nieuwe lasten en verschrikkelijke systemen zoals de kilometerheffing. Dat deed ik de afgelopen jaren als lid van de Tweede Kamer en wil ik ook de komende jaren doen. Ik wil dat wij fors investeren in ons wegennet. Ieder jaar € 500 miljoen extra om de knelpunten weg te werken. Daarmee komt ons land weer in beweging.

Mijn site