Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 8

Atzo Nicolaï

Ik heb er voor gekozen om de politiek in te gaan omdat ik zelf verantwoordelijkheid wil dragen voor hoe het gaat in Nederland, als Kamerlid, Staatssecretaris of Minister. Ook nu wil ik die verantwoordelijkheid weer nemen. Als u stemt op de VVD, als u stemt op mij, weet u zeker dat op de meest effectieve manier uw liberale stem wordt uitgedragen. Juist in deze onzekere tijd.

Stem Liberaal! Stem Nicolaï!

Mijn site