Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 26

Ron de Rover

Ik ben kandidaat voor de ChristenUnie vanwege het christelijk- sociale geluid. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid wanneer dat kan en het bieden van een barmhartig vangnet voor medemensen wanneer dat moet. Met de financieel economische plannen toont de ChristenUnie karakter om de economie op een evenwichtige manier duurzamer te maken. Verantwoord bezuinigen is vooruitzien.

Als kandidaat wil ik mij in de zuidwestelijke delta vooral hard maken voor de aanvoer van voldoende zoet water voor de agrarische sector en de verduurzaming van de visserijsector. Het benutten van kansen voor duurzame energie in onze regio, levert een stevige bijdrage aan het verduurzamen van onze economie.

Verder verdienen de jongeren in onze regio een veilige, verslavingsvrije leefomgeving met voldoende ontwikkelmogelijkheden en woningen om wegtrek, en daarmee sterkere vergrijzing van de bevolking te voorkomen.