Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 8

Martine Vonk

Het Groene Hart vind ik mooi en belangrijk. Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in de Alblasserwaard en woon inmiddels weer aan de rand van het Groene Hart, in het mooie Vianen. De stad en het platteland hebben elkaar nodig en kunnen veel van elkaar leren. Streekproducten, duurzaam voedsel, zorglandbouw en agro-toerisme zal ik daarom stimuleren waar mogelijk. Iedereen kan bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer. Ook voor het leveren van duurzame energie kunnen stad en platteland elkaar versterken. Houd het Groene Hart leefbaar en open!