Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 49

Bart Vermeulen

Bart Vermeulen werd op 22 juni 1979 geboren in Zoeterwoude. In 1995 behaalde hij zijn MAVO diploma waarna hij 3 jaar als kok ging werken. Na 2 jaar volwassenenonderwijs werd het HAVO diploma gehaald. Sinds 2000 volgt Bart de lerarenopleidingen aardrijkskunde in Rotterdam. Op dit moment werkt hij als leraar aardrijkskunde in Leiden.

Op z'n 17e besloot Bart lid te worden van de SP en meteen ook maar actief. Na anderhalf jaar als districtsecretaris werd hij in 1999 tot voorzitter van de afdeling Leiden gekozen alwaar hij diverse acties organiseerde en het initiatief nam tot de oprichting van de afdeling Leiderdorp. Tot april 2004 was Vermeulen lid van het partijbestuur namens de SP regio Zuid-Holland-West.

Tot maart 2007 was Bart Vermeulen lid van de commissies Groen, water en milieu, Bestuur en middelen, Mobiliteit, Kennis en Economie en woordvoerder mediazaken.
Op dit moment is hij fractievoorzitter van de achtkoppige statenfractie en lid van het landelijk partijbestuur van de SP.

Mijn site