Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 28

Jos van der Horst

Is supermarktmanager en lid van de OR. Sinds maart 2006 raadslid, fractievoorzitter en sinds drie jaar afdelingsvoorzitter.

Mijn site