Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 13

Paulus Jansen

Bouwkundige. Was beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie, algemeen secretaris SP en voorzitter van de gemeenteraadsfractie Utrecht. Sinds 2006 Tweede Kamerlid voor de SP.

Mijn site