Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 9

Jasper van Dijk

Politicoloog. Was docent, daarna fractiemedewerker in de Tweede Kamer en het Europees Parlement en raadslid in Amsterdam. Sinds 2006 als Tweede Kamerlid woordvoerder onderwijs.

Mijn site