Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 7

Sadet Karabulut

Bestuurskundige, coördinator drugsbeleid Bijlmer en beleidsmedewerker voortgezet speciaal onderwijs, oud-bestuurslid Turkse zelforganisatie DIDF. Sinds 2006 als Tweede Kamerlid van de SP woordvoerder armoedebeleid.

Mijn site