Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 1

Emile Roemer

Onderwijzer. Maakte van de SP de grootste partij in zijn gemeente. Raadslid tot 2002, daarna wethouder. Sinds zijn intrede in de Tweede Kamer eind 2006 woordvoerder verkeer en waterstaat. Momenteel fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie.

Mijn site