Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 63

Joyce Vermue

Vanuit mijn werk als maatschappelijk werker zie ik dagelijks de voorbeelden en consequenties van maatschappelijke ontwikkelingen en landelijke wetgeving. Een 55-jarige man die zijn baan verliest ten gevolge van de economische crisis. Een 16-jarige jongere die onder groepsdruk steelt van zijn ouders. Een minder begaafd echtpaar die kredieten afsluiten naar aanleiding van televisiespotjes. Armoede, schulden, werkloosheid en opvoedingsvragen kom ik dagelijks tegen, maar ik zie bovenal kansen voor de overheid om kaders te scheppen en voorwaarden te creëren, waarin deze mensen aangesproken worden op hun krachten!

Als kamerlid ga ik voor het terugdringen van armoede en de gevolgen die dit heeft op kansen en mogelijkheden voor mensen om zich te ontwikkelen. Ik ga voor een welzijnssector die generalistisch werkt en minder gefragmentariseerd is. Ik ga voor een onderwijs die zorgsignalen signaleert en een hulpverlening die hier vervolgens adequaat op reageert. Ik ga voor organisaties die over hun eigen grenzen heen durven kijken voor een gemeenschappelijk belang en ik ga voor nog zoveel meer.

Mijn site