Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 60

Grace Tanamal

Ik ben 8 jaar gemeenteraadslid in Amersfoort en van Molukse afkomst. Ik ben actief op het gebied van sociale zekerheid, armoedebestrijding en de WMO. In die hoedanigheid ben ik er regelmatig mee geconfronteerd dat het lijkt alsof beleidsmakers niet altijd voldoende voeling met de praktijk hebben. Lokaal worden wij geconfronteerd met landelijk beleid. Ik zou graag aan de basis van dat beleid staan. Men zou meer moeten praten met mensen uit de praktijk. Verder ben ik van mening dat ik als vakbondsbestuurder met een zorgachtergrond veel zou kunnen betekenen voor de werkers in de zorg. Ik wil mij sterk maken voor de positie van Molukkers.

De PvdA moet zich sterk maken voor (werkende) mantelzorgers en flexibele werktijden. Bezuinigingen mogen niet over de rug gaan van de slechts betaalden in de zorg. De relatie met de vakbeweging moet nodig verbeteren. Er zijn ruim 500.000 mensen met een Molukse of Indische achtergrond in Nederland. De Molukkers beginnen een vergeten groep te worden. Er zijn onderwijsproblemen bij de derde generatie, op het gebied van werk en inkomen zijn er achterstanden. Deze onderwerpen moeten op de politieke agenda en er moeten oplossingen komen.

Mijn site