Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 58

Particia Linhard

Ik ben lid geworden van de PvdA om twee redenen. De partij is het waard het om het (kleine) ondernemerschap een belangrijker plek te geven. (Klein) ondernemerschap verdient een prominente plek in de PvdA vanwege het arbeidscheppend vermogen.

Ik wil de middenstander en de PvdA samen brengen; ondernemerschap en politiek met elkaar verbinden; de gemeenschappelijke doelstelling vinden; onderlinge samenwerking en vertrouwen verstevigen.

Mijn site