Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 54

Chantal Gill'ard

Na drie jaar Kamerlid te mogen zijn geweest heb ik veel gerealiseerd zoals een Masterplan Orgaandonatie, dat een totaal verbod op abortus in Nicaragua weer ter discussie staat in het Parlement, tegenhouden van grootschallige sloop van de Rotterdamse wijk Vreewijk. En er is veel in beweging gezet. Dat laatste wil ik afmaken en daarom wil ik nog een termijn de politiek in.

Ik wil preventie in de zorg verder optimaliseren. Bijvoorbeeld door normalisering van zout, suiker en vetten in voedingsmiddelen, verbod op schadelijke stoffen of door bewezen kennis van niet-westerse geneeswijzen beter te integreren in ons zorgsysteem. Daarnaast wil ik me inzetten voor een Aktief Donor Registratie systeem voor orgaandonatie en voor internationale vrouwenrechten, want we zijn er nog lang niet.

Mijn site