Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 50

Marije van den Berg

Als sociaaldemocraten wil ik in elk geval twee dingen doen. Eén: me bij alles wat ik doe, wat wij doen en voorstellen, afvragen wat het effect van ons politiek handelen is op de zwaksten in onze samenleving (dat hebben we geleerd van Joop den Uyl). En twee: vertrouwen hebben in mensen, niet alles bij voorbaat dicht willen regelen, ruimte laten en ruimte geven aan de mensen om wie het gaat. En ik realiseer me ook dat die twee dingen soms met elkaar lijken te botsen :). Ik heb in mijn tijd als gemeenteraadslid ervaren hoe inspirerend en nuttig het is om continu in gesprek te blijven, ook - juist! - met mensen die het niet met je eens zijn. Dat wil ik in de Kamer ook laten zien.

Ambitie
Ruimte voor iedereen om zich te ontwikkelen, écht eerlijk delen, waardering voor ondernemerschap en een overheid die inwoners ziet staan. In gesprek met de mensen om wie het gaat of die expertise hebben. Daar stond ik voor als gemeenteraadslid in Leiden van 2002 tot 2010 – en als de eerste politicus in Nederland met een weblog. Daar wil ik voor blijven strijden. Voor een Nederland waarin mijn dochters van 6 en 3 én hun vriendjes en vriendinnetjes dezelfde kansen krijgen als ik kreeg.

Mijn site