Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 47

Serv Wiemers

Ik heb in diverse landen gewoond en gewerkt. In China heb ik ervaren waar een dolgedraaide kapitalistische maatschappij toe kan leiden. In de Balkan heb ik ervaren waar het benadrukken van etnische en religieuze verschillen toe kan leiden. Ik geloof in een land waarin iedereen gelijke kansen krijgt en niemand vanwege zijn achtergrond wordt achtergesteld. En ik wil daaraan actief bijdragen op de volgens mij belangrijkste plek, de Tweede Kamer.

Ambitie
Een open en fatsoenlijke politiek. Het is essentieel voor Nederland dat het vertrouwen in de politiek groot is. De verruwing van het politieke debat draagt daar niet aan bij. Daarnaast een open en dynamische economie. Verantwoorde globalisering schept kansen voor iedereen, binnen en buiten Nederland.

Mijn site