Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 45

Wouter Neerings

Als volksvertegenwoordiger wil ik werken aan een sterke, sociale en positieve samenleving. Niet van een afstand maar er midden in. Niet alleen, maar samen met de fractie, samen met de partij en bovenal samen met alle burgers.

Vanuit mijn functie als voorzitter van het COC heb ik ervaren dat het daarbij van belang is goed te luisteren, heldere standpunten in te nemen, je kop boven het maaiveld uit te durven steken en niet bang te zijn om daarbij af en toe eens op tenen te gaan staan. Mijn overtuiging is dat iedereen écht meetelt en écht meedoet in onze samenleving. Mijn ambitie is dat iedereen dit aan den lijve ervaart door de voorwaarden die de politiek daarvoor creëert. Dit kan door een hernieuwde focus op het ambacht (= individuele professionaliteit, vakmanschap en trots) in de samenleving. Bijvoorbeeld sectoren als zorg, onderwijs of veiligheid zijn gebaat bij een versterkte focus op individuele, kwalitatieve resultaten naast (noodzakelijke) kwantitatieve resultaten. Iemand kiest immers voor een baan in de zorg omdat zij/hij zo goed mogelijk iets wil betekenen voor de medemens. Als de samenleving zich meer richt op deze intrinsieke motivatie, wordt het individu gestimuleerd te excelleren. Dit leidt tot kwaliteitsverbetering van dienst en product. Waardoor het respect toeneemt voor het ambacht van het individu. Hiervoor zijn niet direct grote extra financiële investeringen nodig maar veel meer een accent verschuiving. Dit zal leiden tot grotere individuele tevredenheid over het eigen functioneren. Het sociale effect dat hiervan uit gaat, leidt er toe dat de individuele bijdrage centraal komt te staan en niet de groep waartoe men behoort. Kort om: Je bent het effect van je gedrag. Dáárom wil ik volksvertegenwoordiger voor de PvdA worden.

Mijn site