Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 44

Marianne Besselink

Iedereen telt mee is een moderne vertaling van gelijke verdeling van kennis, macht en inkomen. De basisprincipes van onze partij. Sinds het ontstaan van onze partij hebben we al veel bereikt maar er zijn nog genoeg zaken die we nog beter moeten regelen in dit land. Afgelopen drie jaar met veel plezier bijgedragen aan een stevige positieverbetering van het onderwijs. Ieder kind verdient het beste onderwijs zodat hij/zij het beste uit zichzelf kan halen. De kwaliteit van het onderwijs moet beter, Leraren verdienen een beter aanzien, betere omstandigheden, recht op scholing en recht op betere begeleiding van jonge docenten. Studenten verdienen meer contacturen. Genoeg om de komende vier jaar, net als afgelopen jaren mij stevig voor in te zetten.

Favoriete plek in Nederland
Groningen natuurlijk, voor een ieder die daar is geweest behoeft dat geen uitleg.

Mijn site