Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 43

Jan Vos

Ik wil graag meer economische en sociale dynamiek in Nederland, we hebben een lange geschiedenis van sociaal (en minder sociaal) ondernemerschap waardoor ons land een van de rijkste landen in de wereld is geworden. De verzorgingsstaat is mede daardoor mogelijk geworden en we zullen hard moeten werken om ons land in een spannende en snel veranderende wereld mooi te houden en nog verder te verbeteren. Concreet wil ik:

  1. Een gezonde financieel-economische toekomst voor ons land, we moeten niets verspillen, onterechte veelverdieners aanpakken, de armsten helpen en ons geld verstandig uitgeven door op nieuwe manieren te investeren in schone energie en arme landen.
  2. Iedere Nederlander moet ook echt Nederlander kunnen zijn, met dezelfde kansen en verantwoordelijkheden. Ik hou niet van knuffelpolitiek, maar ik ben het gezever over mensen met een iets ander kleurtje spuugzat. We gaan gezamenlijk aan het werk, niemand discrimineert iemand anders en iedereen moet zich aan de regels van onze rechtsstaat houden. Er zijn belangrijker zaken dan de geboorteplaats van jou of je ouders.
  3. We moeten hard werken aan een nog betere samenwerking met andere landen. De Europese Unie en Verenigde Naties zijn soms bureaucratisch en inefficiënt, maar we hebben internationale samenwerking heel hard nodig in de 21e eeuw. We leven nu meer dan ooit in de wereld, niet alleen in Nederland. De kredietcrisis heeft het nog eens duidelijk gemaakt, maar in onze natuur was het al veel langer te zien: we moeten internationaal samenwerken, in het belang van iedereen.
Mijn site