Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 41

Paul Kalma

Volksvertegenwoordiger zijn is een prachtig vak. Ik denk over de maatschappelijke en politieke ervaring en over de eigenschappen (engagement, verbaal vermogen, onafhankelijkheid) te beschikken om het met vrucht voor fractie en partij te blijven uitoefenen.

De Partij van de Arbeid bevindt zich (niet voor het eerst!) in een cruciale fase van haar bestaan. Electoraal herstel is niet genoeg; ze zal weer een leidende kracht in de politiek moeten worden. Op het breukvlak van twee tijdperken - zo ervaar ik de huidige financieel-economische crisis - kan een geïnspireerde en doortastende sociaal-democratie alle verschil maken. Met mijn expertise op het terrein van beginselen, sociaal-economisch beleid en de inrichting van de democratie wil ik daaraan met enthousiasme bijdragen.

Mijn site