Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 39

Henk Nijboer

Wie betaalt de rekening van de crisis? Als jonge (27) econoom deze vraag beantwoorden, zodat we een sterkere economie en een sociale samenleving krijgen. Dat is mijn prioriteit voor de komende jaren. Een sterkere economie door niet roekeloos te bezuinigen ten koste van banen. En door meer te investeren in onderwijs en stageplaatsen. Een sociale samenleving door de meest kwetsbaren te ontzien en extra geld beschikbaar te stellen voor bestrijding van armoede onder kinderen en schuldhulpverlening. Bezuinigen moeten we op een verantwoorde en eerlijke manier doen. Voor extra belastingen geldt: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En het belastingstelsel kan nog veel groener. Zo wordt de economie duurzamer, maken we arbeid goedkoper en wordt werkgelegenheid gestimuleerd. De opdracht voor de PvdA is om iedereen mee te laten tellen. Iedereen verdient de kans om zijn of haar talenten te kunnen ontplooien. Ik wil mijn talenten en energie ontzettend graag aanwenden voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Naast het sociaal op orde brengen van de overheidsfinanciën moet er veel veranderen op de arbeidsmarkt. Het verschil tussen insiders en outsiders is veel te groot. ZZP’ers zijn nu vogelvrij: ook zij verdienen sociale bescherming. Ouderen op de arbeidsmarkt zijn vrijwel kansloos: dat moet anders. Eenmaal in de Wajong of sociale werkvoorziening vind je heel moeilijk weer een reguliere baan. En het is schandalig dat de armoede onder kinderen een van de hoogste is van Europa!

Tot slot wil ik een initiatiefwet indienen om variabele beloningen te beperken tot maximaal 1 maal het vaste salaris. Hoge bonussen zijn maatschappelijk ontwrichtend, demoraliserend voor medewerkers en leiden tot perverse prikkels.

Mijn site