Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 35

Mohammed Mohandis

Sommigen binnen de PvdA dachten dat integratie vanzelf zou gaan. Helaas weet ik uit eigen ervaring dat dit niet zo is. Voor vele nieuwe Nederlanders zijn er sociaal-economische en sociaal-culturele barrières, die hun emancipatie behoorlijk in de weg zitten. Als sociaal-democraat vind ik dat de overheid een taak heeft in het wegnemen van deze barrières. Allereerst door te kijken naar de problemen. Een sterk gevoel van onbehagen bij oude Nederlanders is een signaal richting de PvdA dat het niet gaat zoals we hadden gewenst. Ik heb me altijd erg verzet tegen mensen die onder het mom van tolerantie, wegkeken voor de problemen die er zijn. Dit maakt de problemen en het onbehagen namelijk alleen maar erger. Na het benoemen van de problemen, moet de overheid actief een belangrijke rol innemen om de genoemde problemen aan te pakken. Met als einddoel dat we een Nederland krijgen waar het echt niet meer uitmaakt waar je wieg heeft gestaan.

Iedereen telt mee, Dat drijft me.

Mijn site