Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 34

Margot Kraneveldt

Aan de zijlijn roepen dat die politici er niks van begrijpen en alles fout doen, daar heb ik een hekel aan. Als je niet tevreden bent over hoe we het met elkaar geregeld hebben in Nederland, dan mag dat natuurlijk. Maar dan kun je een aantal dingen doen: je van de politiek afkeren, bagger over de politiek uitgooien op een internetforum, of zelf uit je stoel komen en wat zinnigs gaan bijdragen. Dat laatste heb ik altijd gedaan. De beste stuurlui staan niet aan de wal, maar willen zelf aan het roer. Moeten er dingen anders of beter? Niet klagen, maar ga het zelf proberen! Toen mij in 2002 als beleidsmedewerker in de Tweede Kamer de mogelijkheid werd geboden om me verkiesbaar te stellen, heb ik dat gedaan. Sinds 2003 ben ik Kamerlid en ik heb nog geen seconde spijt. Het is een eer de PvdA te mogen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer, ik heb nog teveel te doen om er nu mee te stoppen!

Terecht zeggen wij: iedereen telt mee. En als je dat wilt waarmaken, moet je er in ieder geval voor zorgen dat alle kinderen in Nederland het beste onderwijs krijgen dat we ze kunnen bieden. Ieder kind moet een eerlijke kans hebben om zonder achterstanden aan de basisschool te beginnen. Als woordvoerder opvang en basisonderwijs blijf ik graag meewerken aan de kwaliteitsimpuls die we de afgelopen jaren aan het onderwijs hebben gegeven. Speciale aandacht verdienen daarbij de kinderen met een handicap, gedragsstoornis of autisme. Zij zijn de meest kwetsbare kinderen in ons onderwijs en ook zij hebben er recht op dat we al hun talenten benutten. Ik wil dus graag mijn klus ‘afmaken’ de komende periode door ervoor zorgen dat er straks geen kinderen meer zonder onderwijs thuiszitten, dat al het geld ook echt wordt uitgegeven aan extra hulp en ondersteuning en dat scholen, leraren, ouders en leerlingen in een goede positie zijn om dit echt waar te maken. Daar moeten nog grote stappen voor gezet worden, daar wil ik bij zijn!

Mijn site