Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 33

John Leerdam

Mijn ambitie is altijd geweest om ervoor te zorgen dat volgende generaties niet dezelfde obstakels hoeven te overwinnen om het hier te maken die ik moest overwinnen toen ik van Curaçao naar Nederland kwam en dat blijft mijn ambitie. Dat is ook de reden waarom ik me bij de PvdA heb aangesloten, wij staan voor gelijke kansen, solidariteit en eerlijk delen. Er is veel vooruitgang geboekt, maar er is ook nog erg veel te doen. Je ziet nog steeds dat minderheden het moeilijker hebben op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. Daar moet iets aan gebeuren, en daar wil ik me in de Kamer voor blijven inzetten.

Ik zou graag zien dat er een einde kwam aan de grote verdeeldheid en achterdocht in Nederland. Dat kan ik niet alleen bereiken, maar we kunnen ons er wel gezamenlijk voor inzetten. Als brede volkspartij heeft de Partij van de Arbeid hierbij een speciale verantwoordelijkheid. Er is in Nederland nog steeds geen sprake van gelijke kansen voor iedereen, maar het is wel onze plicht om dat als uitgangspunt te blijven nemen. Als we willen dat die eerlijkere samenleving werkelijkheid wordt zullen we samen onze schouders eronder moeten zetten.

Amsterdam is mijn thuis!

Mijn site