Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 28

Tanja Jadnanansing

Ik wil bijdragen aan het zichtbaar maken van talent van alle Nederlanders om op die manier tot een betere samenleving te komen.

Ambite
Onze hartekreet dat een ieder meetelt via mijn werk in de praktijk brengen zodat iedereen die mee wil doen daartoe de kans krijgt.

Mijn site