Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 22

Agnes Wolbert

Opkomen en werken voor de mensen die het slechter getroffen hebben in het leven is voor mij altijd de drive geweest om in de zorg en in het speciaal onderwijs te werken.

In deze crisistijd is dat nog haast belangrijker dan het in de afgelopen tientallenjaren al was. Ik wil de menselijke maat weer terug zien in de samenleving. Weg van de grote afstandelijke scholen, de kille zorginstellingen. Dat betekent: de zorg dichter bij de mensen te brengen, kleinschaligheid realiseren, op buurt- en wijkniveau organiseren. Ik wil me inzetten voor minder versnippering, voor meer vertrouwen in de professionals, het versterken van de eigen kracht van mensen onderling en het saneren in het woud van regels en formulieren.

Mijn site