Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 21

Jeroen Recourt

Ik ben Rechter in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. In een tijd van polarisatie en bezuinigingen wil ik Nederland zo inrichten dat recht wordt gedaan aan iedereen. Gedegen en inhoudelijk politiek bedrijven. De rechtsstaat verdedigen en het recht voor iedereen toegankelijk en gelijk maken/houden.

Mijn site