Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 20

Lea Bouwmeester

De politiek doet ertoe! Als Kamerlid heb ik me ingezet voor kwetsbare mensen in de samenleving. Zodat ook deze mensen mee kunnen doen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat is een eervolle taak, waar ik mij graag blijvend voor inzet.

Als Kamerlid wil ik een bijdrage leveren aan Nederland waarin iedereen telt en ook daadwerkelijk mee kan doen. Dit wil ik doen door een actief, betrokken en benaderbaar Kamerlid te blijven. En te zorgen dat voorstellen aansluiten op wensen en behoeften van mensen en werkers uit het veld. En hierbij mensen laten ervaren dat ze ertoe doen.

Mijn site