Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 17

Ed Groot

Na vele jaren roepen van de zijlijn wil ik graag zelf eens politieke verantwoordelijkheid dragen.

Ik vind inspiratie in de boodschap van bindend leiderschap van Job Cohen, een verademing na jaren van groeiende verdeeldheid en negativisme.

Mijn ambitie is om te bewijzen dat goede collectieve voorzieningen, sociaal beleid en gezonde overheidsfinanciën hand in hand gaan. Bijdrage leveren aan een beter, voor jongeren eerlijker pensioenstelsel en een gezondere woningmarkt.

Amsterdam is mijn favoriete plek, dorp en wereldstad tegelijk.

Mijn site