Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 12

Angelien Eijsink

Politiek gaat om mensen. Ik sta voor een open, eerlijke en fatsoenlijke manier van politiek bedrijven, met nadruk op investeren voor de midden- en lange termijn en geen kortstondig winstbejag. Juist in een tijd van toenemende politiek en verbale verruwing in het openbaar debat, die uiteindelijk eerder tot een verdere verwijdering dan toenadering tussen politiek en burger leidt, wil ik een bijdrage leveren aan het noodzakelijk herstel van een beschaafde manier van politiek bedrijven. Ik sta voor duurzaamheid in de politiek. Voor verandering is soms wetgeving nodig, soms moet de overheid juist ruimte geven en leren loslaten zodat burgerschap tot bloei kan komen. In een pluriforme samenleving als de onze bestaan geen gemakkelijke oplossingen. De menselijke maat is voor mij geen modieuze kreet, maar de essentie van hoe ik politiek wil bedrijven. Dat betekent in gesprek gaan met mensen, werken aan relaties, opbouwen van netwerken en plezier hebben in het samenwerken op verschillende manieren. Een vooruitstrevende overheid zorgt in de eerste plaats voor goed onderwijs. Niet alleen om jonge mensen, van verschillende niveaus, uitzicht op werk in onze snel veranderende kenniseconomie te bieden, maar ook om hen voor te bereiden op hun rol van burger in de samenleving. Daaraan wil ik bijdragen.

Mijn site