Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 11

Hans Spekman

Ik wil mensen in een kwetsbare positie de kans geven zich vooruit te knokken zodat zij in ieder geval voor een menswaardig bestaan kunnen zorgen. Bij de besparingen die nodig zijn wil ik ervoor zorgen dat kwetsbaren worden ontzien. We moeten voorkomen dat er een rechtse kaalslag komt.

Utrecht is mijn stad! En het Julianapark is mijn favoriete plek. Allerlei soorten mensen lopen er kris kras door elkaar.

Mijn site