Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 70

Clazinus Netjes

De Overijsselse kandidaten vormen een sterk team. Ik richt mij als Overijsselaar, geboren en getogen Kampenaar, in het bijzonder op de kiezers in de regio West-Overijssel en daarnaast de ondernemers in ons land. Meer vertrouwen in de kracht van mensen zelf. Minder overheid, minder bureaucratie, meer ruimte voor ondernemerschap! Om hier invulling aan te geven is uw steun van groot belang, dus laat uw stem op 9 juni horen!

Mijn site