Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 69

Marij Cox - Sevenich

Al jarenlang zet zij zich in voor alle vrouwen in Limburg, als provinciaal voorzitter van ZijActief. Met veel klinkende resultaten. En als verpleegkundige komt ze al 38 jaar op voor zieke, oudere en gehandicapte mensen. In het vrijwilligerswerk werkt zij hard voor de mensen die leven in de greep van armoede.

Als lid van Provinciale Staten in Limburg heeft ze de afgelopen 11 jaar naam gemaakt op velerlei terrein: wonen-welzijn-zorg, het vrijwilligerswerk , cultuur en verkeer en waterstaat.

Op de lijst van het CDA voor de Tweede Kamer staat Marij als Limburgse vrouw als hoogste genoteerd (69).

Vanuit plaats 69 is Marij begonnen om op eigen kracht in de Tweede Kamer te komen. Waarom? Omdat ze uw belangen naar Den Haag wil brengen. Maak het mogelijk. Marij zegt: 'Elke stem komt bij mij persoonlijk terecht en blijft daar tot ik weer vertrek uit Den Haag.'

Mijn site