Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 61

David Moolenburgh

Ik geloof in een echt duurzame samenleving. We hebben de zorg voor onze planeet, ons land en voor elkaar.

Dus daadwerkelijk oplossingen om te komen tot een schonere en mooiere wereld.

Dat is rentmeesterschap.

Mensen moeten in staat zijn om binnen hun eigen verbanden te zoeken naar oplossingen voor de problemen en uitdagingen waar we voor staan.

Er zit zo veel creativiteit en inspiratie in de samenleving, tussen mensen en hun organisaties. De overheid moet dat faciliteren. Minder regels, en meer ruimte voor nieuwe vormen van burgerschap. Want gespreide verantwoordelijkheid, is ook gedeelde verantwoordelijkheid

Mijn site