Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 59

Marja Kwast - van Duursen

Als ik in de Tweede Kamer wordt gekozen, wil ik me, gezien mijn achtergrond en werkervaring vooral inzetten voor de positie van Nederland in de wereld. Nederland is geen eiland. Als handelsland bij uitstek is ons land gebaat bij goede internationale betrekkingen. Wij verdienen onze boterham immers in het buitenland. Nieuwe economische machten zoals China en Brazilie zijn sterk in opkomst en Nederland mag de boot niet missen.

Nederland kent van oudsher een actieve internationale inzet in Europa, op het gebied van mensenrechten, vredesmissies en ontwikkelingssamenwerking. Zo kunnen we bijdragen aan het dichterbij brengen van een rechtvaardiger wereld waarin plaats is voor elk mens. Dat is waar het CDA voor staat en waarvoor ik me graag sterk wil maken.

Mijn site