Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 55

Jan Folkert Deinum

Ik wil me in de Tweede Kamer inzetten voor fatsoenlijk onderwijs en behoud van studiefinanciering. Het onderwijs in dit land behoort tot de internationale top. Die positie moeten we houden. Leraren verdienen ons vertrouwen, in plaats van een strak keurslijf. Scholen zijn er voor goed onderwijs; ouders mogen worden aangesproken op het goed opvoeden van hun kinderen. Ik wil me ook inzetten voor minder regels en voor een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Ondernemerschap en creativiteit zijn niet gediend met een sterk sturende en regelzuchtige overheid. We mogen een appèl doen op burgers om zich actief in te zetten voor de samenleving: wat kun je zelf? Dan kan de overheid zich richten op hen die het echt nodig hebben.

Kies een nuchtere Groninger.

Mijn site