Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 51

Frank van Kuppeveld

Ik wil me graag inzetten voor een goede economie en een goed bedrijfsleven in Nederland. Ik ben 22 jaar werkzaam in het (internationale) bedrijfsleven en kennis van en ervaring met het bedrijfsleven is altijd schaars in de Tweede Kamer, daar kan ik verandering in brengen.

Geld moet eerst verdiend worden, voordat het kan worden uitgegeven en een gezond bedrijfsleven in Nederland is daar essentieel voor. Dit geldt zowel voor de grote bedrijven als het midden- en kleinbedrijf. In ben woonachtig in de streek Oostland, die samen met het Westland het tuinbouw centrum van Nederland is. Een prachtige Nederlandse bedrijftak die voor veel werkgelegenheid en economische impulsen in Zuid-Holland zorgt.

Mijn site