Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 47

Dinand Ekkel

Als tweede CDA Kandidaat - na Bas Jan van Bochove - vanuit Flevoland wil ik u ervan overtuigen op 9 juni de keus te maken op het CDA te stemmen. Indien u bovendien van mening bent dat binnen het CDA nadrukkelijk aandacht moet zijn en blijven voor een duurzame ontwikkeling, dat we ons goede rentmeesters dienen te tonen, met aandacht voor natuur, milieu en dierenwelzijn, dan roep ik u op te stemmen op nr. 47!

Mijn site