Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 44

Anke van Extel - van Katwijk

Ik ben Anke van Extel-van Katwijk 32 jaar, getrouwd met Edwin. We hebben twee kinderen Anna van 3 en Jan van 1 jaar. We wonen in Gemert, gemeente Gemert-Bakel, zuid-oost Brabant.

Ik ben opgevoed met het idee dat je iets over dient te hebben voor de ander. Ons pap en ons mam zijn ook allebei actief in het verenigingsleven. Ook ik wilde graag iets betekenen voor de ander en niet alleen maar vanaf de zijlijn meekijken en commentaar geven.

Op mijn 21e ben ik met voorkeur gekozen als gemeenteraadslid van de gemeente Gemert-Bakel. Op mijn 26e ben ik fractievoorzitter geworden. Dit heb ik tot 3 maart 2010 met veel plezier gedaan.

Ik wil me in de Tweede Kamer inzetten voor plattelandsvernieuwing. Onder plattelandsvernieuwing versta ik het zoeken van een goede balans tussen de ontwikkelingen in de landbouw,de leefbaarheid, de natuur en de recreatie. Zodat de economie en werkgelegenheid gewaarborgd zijn. Het is van groot belang dat deze zaken in evenwicht zijn, zodat ons platteland actief, bruisend en bloeiend kan blijven.

Hiernaast wil ik me inzetten voor de starters in de woningbouw. Zij dienen voldoende mogelijkheden te hebben om te bouwen, zodat het onderwijs en het verenigingsleven ook in de toekomst leefbaar kunnen blijven.

Dit alles wil ik doen door herkenbaar dichtbij te zijn en te blijven.

Mijn site